Μέτρηση μετατροπέας μονάδων

Μονάδες ηλεκτρική αντίσταση

Αντίσταση κβαντισμένη Hall, υπολογιστής online, μετατροπέας πίνακα μετατροπής

Αντίσταση κβαντισμένη Hall Να Abs. μονάδες 68.518052
Αντίσταση κβαντισμένη Hall Να ECU της αντίστασης 2.87 * 10-8
Αντίσταση κβαντισμένη Hall Να Megaohm 0.025813
Αντίσταση κβαντισμένη Hall Να Microohm 2.58 * 1010
Αντίσταση κβαντισμένη Hall Να Planck αντίσταση 861.022514
Αντίσταση κβαντισμένη Hall Να Statohm 2.87 * 10-8
Αντίσταση κβαντισμένη Hall Να Volt ανά αμπέρ 25 812.806
Αντίσταση κβαντισμένη Hall Να Αντίστροφη siemens 25 812.806
Αντίσταση κβαντισμένη Hall Να Μονάδα ηλεκτρομαγνητικού συστήματος 2.58 * 1013
Αντίσταση κβαντισμένη Hall Να ΟΝΕ αντίστασης 2.58 * 1013
Αντίσταση κβαντισμένη Hall Να Ωμ 25 812.806