Μέτρηση μετατροπέας μονάδων

Μονάδες ηλεκτρική αντίσταση

Statohm, υπολογιστής online, μετατροπέας πίνακα μετατροπής

Statohm Να Abs. μονάδες 2.39 * 109
Statohm Να ECU της αντίστασης 1
Statohm Να Megaohm 898 755.200
Statohm Να Microohm 8.99 * 1017
Statohm Να Planck αντίσταση 3 * 1010
Statohm Να Volt ανά αμπέρ 8.99 * 1011
Statohm Να Αντίσταση κβαντισμένη Hall 3.48 * 107
Statohm Να Αντίστροφη siemens 8.99 * 1011
Statohm Να Μονάδα ηλεκτρομαγνητικού συστήματος 8.99 * 1020
Statohm Να ΟΝΕ αντίστασης 8.99 * 1020
Statohm Να Ωμ 8.99 * 1011