Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Ένταση, αντίσταση, ορισμός τάσης αριθμομηχανή

Ένταση, αντίσταση, ορισμός τάσης αριθμομηχανή σας επιτρέπει να υπολογίσετε τη δύναμη του ηλεκτρικού ρεύματος, η τάση και η αντίσταση σε ένα τμήμα του ηλεκτρικού κυκλώματος με τη χρήση του νόμου του Ohm είναι.

Υπολογίστε από το νόμο του Ohm

Τάση (U): Βόλτ
Αντίσταση (R): Ωμ

Νόμο του Ohm αναφέρει ότι το ρεύμα μέσω ενός αγωγού μεταξύ δύο σημείων είναι ευθέως ανάλογη προς την τάση στα άκρα των δύο σημείων και αντιστρόφως ανάλογη με την αντίσταση του αγωγού,
όπου Ι - δύναμη του ηλεκτρικού ρεύματος, U - τάσης, R - αντίσταση του αγωγού