Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Εφαπτομενική επιτάχυνση τύπο αριθμομηχανή

Εφαπτομενική τύπο ταχύτητα αριθμομηχανή σας επιτρέπει να υπολογίσετε εφαπτομενική επιτάχυνση ενός κινούμενου αντικειμένου από την αλλαγή της ταχύτητας με το χρόνο.

Υπολογίζω εφαπτομένης επιτάχυνση, την ταχύτητα ή το χρόνο

Αρχική ταχύτητα (V0):
Τελική ταχύτητα (V1):
Ώρα (T):
Εφαπτομενική επιτάχυνση είναι ένα διανυσματικό, είναι ο ρυθμός μεταβολής της εφαπτομενική ταχύτητα ενός αντικειμένου που ταξιδεύουν σε μια κυκλική τροχιά ή διαδρομή. Είναι κατευθύνεται προς εφαπτομένη προς τη διαδρομή του ενός σώματος.

Εφαπτόμενη τύπο επιτάχυνσης


όπου V0, V1 - Αρχική και τελική ταχύτητα, t - μετακίνηση του χρόνου