Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Περίμετρο ενός ορθογωνίου, περίμετρο τύπο αριθμομηχανή

Περίμετρο ενός ορθογωνίου, περίμετρο τύπο αριθμομηχανή σας επιτρέπει να βρείτε μια περίμετρο ενός ορθογωνίου, από τον τύπο, χρησιμοποιώντας το μήκος των πλευρών ορθογωνίου.
a:   b:  

Περίμετρο ενός ορθογωνίου

Ορθογώνιο είναι ένα τετράπλευρο με τέσσερις ορθές γωνίες. Τύπος για την περίμετρο ενός ορθογωνίου: P=2(a+b),
όπου a, b - πλευρές ενός ορθογωνίου