Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Τετραγωνική εξίσωση λύτης αριθμομηχανή

Τετραγωνική εξίσωση λύτης αριθμομηχανή θα σας βοηθήσει να λύσετε κάθε τετραγωνική εξίσωση, βρείτε διακριτική και όλες οι ρίζες της εξίσωσης. Εισάγετε τις τιμές των α, β, γ συντελεστές και θα έχετε την πλήρη λύση της εξίσωσης.

Πληκτρολογήστε το α, β, γ αξίες της δευτεροβάθμιας εξίσωσης

x2 + x + = 0