Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Νόμος αριθμομηχανή Μπόιλ

Νόμος του Boyle αριθμομηχανή σας επιτρέπει να υπολογίσετε το αρχικό και τελικό όγκο και την πίεση του αερίου από το δίκαιο του Μπόιλ.

Ποια παράμετρος υπολογισμό από το δίκαιο του Μπόιλ

Η αρχική πίεση (Pi):
Αρχικές όγκος (VI):
Τελική πίεση (Pf):
Έχει ως αποτέλεσμα:
Υπολογίστε τελικό όγκο
Νόμος του Boyle ορίζει ότι ο όγκος του μια δεδομένη μάζα ενός ιδανικού αερίου σε σταθερή θερμοκρασία είναι αντιστρόφως ανάλογη με την πίεση του αερίου: Pi*Vi = Pf*Vf, όπου Pi - αρχική πίεση, Vi - αρχικός όγκος, Pf - τελική πίεση, VF - τελικό όγκο.