Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Τύπο αριθμομηχανή κινητική ενέργεια

Κινητική τύπου ενεργειακής αριθμομηχανή σας επιτρέπει να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του κινούμενου σώματος, το βάρος, την ταχύτητα και την εξάρτησή τους από την άλλη.

Υπολογίστε την κινητική ενέργεια, τη μάζα ή την ταχύτητα

        
Μάζα:
Ταχύτητα:
Έχει ως αποτέλεσμα:
Κινητική ενέργεια είναι η ενέργεια της κίνησης. Η κινητική ενέργεια ενός αντικειμένου είναι η ενέργεια που διαθέτει, λόγω της κίνησής του. Ορίζεται από τον τύπο:
Κινητική ενέργεια
όπου m - μάζα ενός αντικειμένου, ν - ταχύτητα ενός αντικειμένου