Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Τρίγωνο αριθμομηχανή

Τρίγωνο αριθμομηχανή υπολογισμό και να βρείτε: γωνίες, τις πλευρές, εμβαδόν όλων των τύπων σε τρίγωνα. Υπολογισμό: ορθογώνιο τρίγωνο, όψεων τρίγωνο, ισοσκελές τρίγωνο και ισόπλευρο τρίγωνο.
Εισάγετε 3 διαφορετικές τιμές, για παράδειγμα 2 πλευρές και η γωνία 1, ή 3 πλευρές, και κάντε κλικ στο κουμπί υπολογίσει, για τον υπολογισμό άλλες πλευρές, γωνίες και την περιοχή του τριγώνου.
Μονάδες γωνία:
  
Τρίγωνο αριθμομηχανή ° ° °