Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Ταχύτητα ώρα απόσταση τύπο αριθμομηχανή

Υπολογιστής ταχύτητας, χρόνου, απόστασης, online υπολογισμός - μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την ταχύτητα, την απόσταση και το χρόνο δίδεται σε διαφορετικές μονάδες μέτρο και την ταχύτητα, την απόσταση και τον τύπο του χρόνου.

Υπολογίστε την ταχύτητα, το χρόνο ή την απόσταση

     
Ώρα (ωω: λλ: δδ):
Ταχύτητα:
Έχει ως αποτέλεσμα:
Υπολογίστε απόσταση
Την ταχύτητα, την απόσταση και τον τύπο του χρόνου:
V = S / T;   S = V * T;   T = S / V;
όπου V - ταχύτητα, S - απόσταση T - χρόνου