Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Statohm Να Abs. μονάδες

1 Statohm ισούται με 2.39 * 109 Abs. μονάδες
1 Statohm ισούται με 2.39 * 109 Abs. μονάδες
1 Abs. μονάδες ισούται με 4.19 * 10-10 Statohm

Μέτρηση μονάδες: Ηλεκτρική αντίσταση

Μετατρέπω Statohm Να Abs. μονάδες. Νέα μετατροπή.

Statohm
Αλλαγή
Abs. μονάδες Μετατρέπω
      Statohm πίνακα μετατροπής
      Abs. μονάδες πίνακα μετατροπής
      Abs. μονάδες Να Statohm
      Statohm Να Abs. μονάδες, υπολογιστής online, μετατροπέας

Πίνακα μετατροπής από Statohm Να Abs. μονάδες

Statohm 1 5 10 25 50 100 250 500
Abs. μονάδες 2.39 * 109 1.19 * 1010 2.39 * 1010 5.96 * 1010 1.19 * 1011 2.39 * 1011 5.96 * 1011 1.19 * 1012

Πίνακα μετατροπής από Abs. μονάδες Να Statohm

Abs. μονάδες 10 * 109 5 * 1010 10 * 1010 2.5 * 1011 5 * 1011 10 * 1011 2.5 * 1012 5 * 1012
Statohm 4.192 20.958 41.917 104.792 209.584 419.169 1 047.922 2 095.843