Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Σφαίρα τύπο όγκου αριθμομηχανή

Σφαίρα τύπο όγκου αριθμομηχανή σας επιτρέπει να βρείτε τον όγκο της σφαίρας, από τον τύπο, χρησιμοποιώντας την ακτίνα της σφαίρας.

Εισάγετε την ακτίνα της σφαίρας:

Όγκου της σφαίρας

Σφαίρα είναι ένα ολοστρόγγυλο γεωμετρικού αντικειμένου στον τρισδιάστατο χώρο που είναι η επιφάνεια ενός τελείως στρογγυλή μπάλα. Μια σφαίρα ορίζεται μαθηματικά ως το σύνολο των σημείων που είναι όλα στην ίδια απόσταση r από ένα δεδομένο σημείο.

Τύπος για τον όγκο μιας σφαίρας: Τύπος για όγκο μιας σφαίρας,
R - ακτίνα μιας σφαίρας