Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Προσθέτοντας και αφαιρώντας χρόνο

Υπολογιστής Προσθέτοντας και αφαιρώντας χρόνο - εκτελεί προσθήκη του χρόνου, αφαίρεση του χρόνου, που δίνονται σε ημέρες, ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα.