Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Περιοχή ενός ορθογωνίου, ορθογώνιο χώρο τύπο αριθμομηχανή

Χώρος έναν τύπο αριθμομηχανή ορθογώνιο, ορθογώνιο χώρο σας επιτρέπει να βρείτε μια περιοχή από ένα ορθογώνιο, από τους τύπους, χρησιμοποιώντας το μήκος των πλευρών ορθογωνίου, ή το μήκος της διαγωνίου και η γωνία μεταξύ των διαγωνίων.

Τρόπος υπολογισμού του χώρου ενός ορθογωνίου:

Μήκος:    Πλάτος:   

Η περιοχή της τετράγωνη

Ορθογώνιο είναι ένα τετράπλευρο με τέσσερις ορθές γωνίες.
Φόρμουλες για την περιοχή του ορθογωνίου: Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου, Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου
όπου ένα - το πλάτος ενός ορθογωνίου, β - μήκος ενός ορθογωνίου, d - διαγώνιες, α - γωνία μεταξύ διαγωνίων