Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Περιοχή από ένα τετράγωνο, τετράγωνο χώρο τύπο αριθμομηχανή

Περιοχή από ένα τετράγωνο, τετράγωνο τύπου αριθμομηχανή χώρο σας επιτρέπει να βρείτε μια περιοχή της πλατείας, από τους τύπους, χρησιμοποιώντας το μήκος της πλατείας πλευρές ή διαγώνια.

Τρόπος υπολογισμού του χώρου της πλατείας:

Πλευρά:

Η περιοχή της τετράγωνη

Square είναι μια σωστή τετράπλευρο με ίσες πλευρές και γωνίες.
Φόρμουλα για την περιοχή της πλατείας Πλατεία περιοχή από την πλευρά, Πλατεία περιοχή με διαγώνιο
όπου α - πλευρά του τετραγώνου, d - διαγώνια