Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Περίμετρο ενός ρόμβου, περίμετρο τύπο αριθμομηχανή

Περίμετρο ενός ρόμβου, περίμετρο τύπο αριθμομηχανή σας επιτρέπει να βρείτε την περίμετρο του ρόμβου, από τον τύπο, χρησιμοποιώντας το μήκος της πλευράς ρόμβος.
Πλευρά:

Περίμετρο ενός ρόμβου

Ρόμβος είναι ένα απλό τετράπλευρο του οποίου όλες οι τέσσερις πλευρές έχουν το ίδιο μήκος.
Τύπος για την περίμετρο ενός ρόμβου: P = 4a,
όπου α - πλευρά ενός ρόμβος