Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Κεντρομόλος επιτάχυνση τύπο αριθμομηχανή

Κεντρομόλου τύπου επιτάχυνση αριθμομηχανή σας επιτρέπει να υπολογίσετε κεντρομόλος επιτάχυνση, η ακτίνα ενός κύκλου και την ταχύτητα, με την εγκύκλιο τύπο εξίσωση κίνησης.

Υπολογίζω κεντρομόλος επιτάχυνσης, ακτίνα ή ταχύτητα

     
Ακτίνα (R):
Velocity (V):
Κεντρομόλος (Ακτινική) επιτάχυνση είναι ένας τύπος της επιτάχυνσης στην ομαλή κυκλική κίνηση, κατευθύνεται προς το κέντρο.

Φόρμουλα του κεντρομόλος Επιτάχυνση


όπου v - γραμμική ταχύτητα, R - ακτίνα