Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Ιδανικό Βάρος Υπολογιστής

Ιδανικό Βάρος Υπολογιστής σας επιτρέπει να υπολογίσετε το ιδανικό βάρος σώματος για τις γυναίκες και τους άνδρες σε συνάρτηση με την ηλικία, το ύψος και τον τύπο σώματος.

Εισάγετε τις παραμέτρους σας να υπολογίσει το ιδανικό βάρος

Ηλικία: Χρόνια
Ύψος:
 
Σωματότυπος:
Έχει ως αποτέλεσμα:  
Για τον υπολογισμό του ιδανικού βάρους χρησιμοποιείται το ύψος, το σωματικό τύπο και την ηλικία σας. Για παράδειγμα, για τον άνθρωπο με κανονικό τύπο σώματος, κάτω των 40 ετών, το βάρος θα πρέπει να είναι ίσο με το ύψος σε εκατοστά μείον 110, και μεγαλύτερα από 40 χρόνια - το ύψος σε εκατοστά μείον 100.