Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Ιδανικό αέριο εξίσωση του νόμου αριθμομηχανή

Νόμο των ιδανικών αερίων εξίσωση αριθμομηχανή σας επιτρέπει να υπολογίσετε την πίεση, τον όγκο, τη θερμοκρασία και κρεατοελιές του φυσικού αερίου από την εξίσωση νόμο των ιδανικών αερίων.

Υπολογίστε όγκου, της θερμοκρασίας, της πίεσης ή κρεατοελιές του αερίου

       
Θερμοκρασία:
Πίεση:
Τυφλοπόντικες: τυφλοπόντικας
Έχει ως αποτέλεσμα:
Νόμο των ιδανικών αερίων αναφέρεται ότι το προϊόν του πίεση και ο όγκος του αερίου είναι ανάλογη με το γινόμενο της θερμοκρασίας και μοριακή μάζα του αερίου: PV = nRT, όπου P - πίεση του αερίου, V - όγκου αερίου, n - μοριακή μάζα του αερίου, Τ - θερμοκρασία του αερίου, R - παγκόσμια σταθερά αερίων = 8.314 Jouls/(moles*Κ)