Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Αριθμομηχανή νόμο Gay-Lussac του

Του νόμου αριθμομηχανή Gay-Lussac σας επιτρέπει να υπολογίσετε το αρχικό και τελικό όγκο και τη θερμοκρασία του αερίου από την εξίσωση νόμο Gay-Lussac του.

Τι παράμετρος υπολογισμό από το δίκαιο του Gay-Lussac του

Η αρχική πίεση (Pi):
Αρχική θερμοκρασία (Ti):
Τελική πίεση (Pf):
Έχει ως αποτέλεσμα:
Υπολογίστε τελική θερμοκρασία
Νόμος Gay-Lussac δηλώνει ότι η πίεση μιας σταθερής μάζας ενός ιδανικού αερίου σε σταθερό όγκο είναι ευθέως ανάλογη προς την απόλυτη θερμοκρασία του:
Gay-Lussac Νόμου
όπου Pi - αρχική πίεση, Ti - αρχική θερμοκρασία, Pf - τελική πίεση, Tf - τελική θερμοκρασία.