Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Κατακόρυφη προσθήκη αριθμών

Αριθμομηχανή προσθήκης στήλης σας επιτρέπει να υπολογίσετε την προσθήκη (άθροισμα) των δύο αριθμών, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εκτός από τη στήλη, και να πάρετε ένα φύλλο εργασίας προσθήκης στήλης.

Εισάγετε δύο αριθμούς

συν