Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

ECU της αντίστασης Να Abs. μονάδες

1 ECU της αντίστασης ισούται με 2.39 * 109 Abs. μονάδες
1 ECU της αντίστασης ισούται με 2.39 * 109 Abs. μονάδες
1 Abs. μονάδες ισούται με 4.19 * 10-10 ECU της αντίστασης

Μέτρηση μονάδες: Ηλεκτρική αντίσταση

Μετατρέπω ECU της αντίστασης Να Abs. μονάδες. Νέα μετατροπή.

ECU της αντίστασης
Αλλαγή
Abs. μονάδες Μετατρέπω
      ECU της αντίστασης πίνακα μετατροπής
      Abs. μονάδες πίνακα μετατροπής
      Abs. μονάδες Να ECU της αντίστασης
      ECU της αντίστασης Να Abs. μονάδες, υπολογιστής online, μετατροπέας

Πίνακα μετατροπής από ECU της αντίστασης Να Abs. μονάδες

ECU της αντίστασης 1 5 10 25 50 100 250 500
Abs. μονάδες 2.39 * 109 1.19 * 1010 2.39 * 1010 5.96 * 1010 1.19 * 1011 2.39 * 1011 5.96 * 1011 1.19 * 1012

Πίνακα μετατροπής από Abs. μονάδες Να ECU της αντίστασης

Abs. μονάδες 10 * 109 5 * 1010 10 * 1010 2.5 * 1011 5 * 1011 10 * 1011 2.5 * 1012 5 * 1012
ECU της αντίστασης 4.192 20.958 41.917 104.792 209.584 419.169 1 047.922 2 095.843