Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Αραβικά σε απευθείας σύνδεση πληκτρολογίου

Αραβικά σε απευθείας σύνδεση πληκτρολογίου σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε αραβικά γράμματα στο αραβικό εικονικό πληκτρολόγιο με εναλλαγή στα αγγλικά πληκτρολόγιο.
ذ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠
-
=
ض
ص
ث
ق
ف
غ
ع
ه
خ
ح
ج
د
\
CAPS
ش
س
ي
ب
ل
ا
ت
ن
م
ك
ط
Enter
SHIFT
ئ
ء
ؤ
ر
لا
ى
ة
و
ز
ظ
SHIFT
Ctrl
AR
Ctrl