Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Απόσταση τύπο αριθμομηχανή

Απόσταση τύπο αριθμομηχανή σας επιτρέπει να υπολογίσουμε την απόσταση μεταξύ δύο σημείων σε δύο διαστάσεις, χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες τους.

Εισάγετε συντεταγμένες της έναρξης και λήξης σημεία Α και Β

Το σημείο Α (x1, y1): ( , )
Σημείο Β (x2, y2): ( , )
Φόρμουλα για την εύρεση απόσταση μεταξύ δύο σημείων Α (x1, y1) και Β (x2, y2):
Απόσταση μεταξύ των σημείων