Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Απόσταση μεταξύ δύο σημείων αριθμομηχανή

Απόσταση μεταξύ δύο σημείων αριθμομηχανή σας επιτρέπει να υπολογίσουμε την απόσταση μεταξύ δύο σημείων σε δύο διαστάσεις, χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες τους.

Εισάγετε τις συντεταγμένες των σημείων Α και Β

Το σημείο Α (x1, y1): ( , )
Σημείο Β (x2, y2): ( , )
Φόρμουλα για την εύρεση απόσταση μεταξύ δύο σημείων Α (x1, y1) και Β (x2, y2):
Απόσταση μεταξύ δύο σημείων