Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Abs. μονάδες Να Volt ανά αμπέρ

1 Abs. μονάδες ισούται με 376.73 Volt ανά αμπέρ
1 Abs. μονάδες ισούται με 376.73 Volt ανά αμπέρ
1 Volt ανά αμπέρ ισούται με 0.002654 Abs. μονάδες

Μέτρηση μονάδες: Ηλεκτρική αντίσταση

Μετατρέπω Abs. μονάδες Να Volt ανά αμπέρ. Νέα μετατροπή.

Abs. μονάδες
Αλλαγή
Volt ανά αμπέρ Μετατρέπω
      Abs. μονάδες πίνακα μετατροπής
      Volt ανά αμπέρ πίνακα μετατροπής
      Volt ανά αμπέρ Να Abs. μονάδες
      Abs. μονάδες Να Volt ανά αμπέρ, υπολογιστής online, μετατροπέας

Πίνακα μετατροπής από Abs. μονάδες Να Volt ανά αμπέρ

Abs. μονάδες 1 5 10 25 50 100 250 500
Volt ανά αμπέρ 376.73 1 883.650 3 767.300 9 418.250 18 836.500 37 673 94 182.500 188 365

Πίνακα μετατροπής από Volt ανά αμπέρ Να Abs. μονάδες

Volt ανά αμπέρ 1 000 5 000 10 000 25 000 50 000 100 000 250 000 500 000
Abs. μονάδες 2.654 13.272 26.544 66.361 132.721 265.442 663.605 1 327.210