Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Abs. μονάδες Να Statohm

1 Abs. μονάδες ισούται με 4.19 * 10-10 Statohm
1 Abs. μονάδες ισούται με 4.19 * 10-10 Statohm
1 Statohm ισούται με 2.39 * 109 Abs. μονάδες

Μέτρηση μονάδες: Ηλεκτρική αντίσταση

Μετατρέπω Abs. μονάδες Να Statohm. Νέα μετατροπή.

Abs. μονάδες
Αλλαγή
Statohm Μετατρέπω
      Abs. μονάδες πίνακα μετατροπής
      Statohm πίνακα μετατροπής
      Statohm Να Abs. μονάδες
      Abs. μονάδες Να Statohm, υπολογιστής online, μετατροπέας

Πίνακα μετατροπής από Abs. μονάδες Να Statohm

Abs. μονάδες 10 * 109 5 * 1010 10 * 1010 2.5 * 1011 5 * 1011 10 * 1011 2.5 * 1012 5 * 1012
Statohm 4.192 20.958 41.917 104.792 209.584 419.169 1 047.922 2 095.843

Πίνακα μετατροπής από Statohm Να Abs. μονάδες

Statohm 1 5 10 25 50 100 250 500
Abs. μονάδες 2.39 * 109 1.19 * 1010 2.39 * 1010 5.96 * 1010 1.19 * 1011 2.39 * 1011 5.96 * 1011 1.19 * 1012