Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Abs. μονάδες Να Planck αντίσταση

1 Abs. μονάδες ισούται με 12.56636 Planck αντίσταση
1 Abs. μονάδες ισούται με 12.56636 Planck αντίσταση
1 Planck αντίσταση ισούται με 0.079578 Abs. μονάδες

Μέτρηση μονάδες: Ηλεκτρική αντίσταση

Μετατρέπω Abs. μονάδες Να Planck αντίσταση. Νέα μετατροπή.

Abs. μονάδες
Αλλαγή
Planck αντίσταση Μετατρέπω
      Abs. μονάδες πίνακα μετατροπής
      Planck αντίσταση πίνακα μετατροπής
      Planck αντίσταση Να Abs. μονάδες
      Abs. μονάδες Να Planck αντίσταση, υπολογιστής online, μετατροπέας

Πίνακα μετατροπής από Abs. μονάδες Να Planck αντίσταση

Abs. μονάδες 1 5 10 25 50 100 250 500
Planck αντίσταση 12.566 62.832 125.664 314.159 628.318 1 256.636 3 141.590 6 283.180

Πίνακα μετατροπής από Planck αντίσταση Να Abs. μονάδες

Planck αντίσταση 100 500 1 000 2 500 5 000 10 000 25 000 50 000
Abs. μονάδες 7.958 39.789 79.578 198.944 397.888 795.775 1 989.438 3 978.877