Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Abs. μονάδες Να ΟΝΕ αντίστασης

1 Abs. μονάδες ισούται με 3.77 * 1011 ΟΝΕ αντίστασης
1 Abs. μονάδες ισούται με 3.77 * 1011 ΟΝΕ αντίστασης
1 ΟΝΕ αντίστασης ισούται με 2.65 * 10-12 Abs. μονάδες

Μέτρηση μονάδες: Ηλεκτρική αντίσταση

Μετατρέπω Abs. μονάδες Να ΟΝΕ αντίστασης. Νέα μετατροπή.

Abs. μονάδες
Αλλαγή
ΟΝΕ αντίστασης Μετατρέπω
      Abs. μονάδες πίνακα μετατροπής
      ΟΝΕ αντίστασης πίνακα μετατροπής
      ΟΝΕ αντίστασης Να Abs. μονάδες
      Abs. μονάδες Να ΟΝΕ αντίστασης, υπολογιστής online, μετατροπέας

Πίνακα μετατροπής από Abs. μονάδες Να ΟΝΕ αντίστασης

Abs. μονάδες 1 5 10 25 50 100 250 500
ΟΝΕ αντίστασης 3.77 * 1011 1.88 * 1012 3.77 * 1012 9.42 * 1012 1.88 * 1013 3.77 * 1013 9.42 * 1013 1.88 * 1014

Πίνακα μετατροπής από ΟΝΕ αντίστασης Να Abs. μονάδες

ΟΝΕ αντίστασης 10 * 1011 5 * 1012 10 * 1012 2.5 * 1013 5 * 1013 10 * 1013 2.5 * 1014 5 * 1014
Abs. μονάδες 2.654 13.272 26.544 66.361 132.721 265.442 663.605 1 327.210