Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Abs. μονάδες Να Ωμ

1 Abs. μονάδες ισούται με 376.73 Ωμ
1 Abs. μονάδες ισούται με 376.73 Ωμ
1 Ωμ ισούται με 0.002654 Abs. μονάδες

Μέτρηση μονάδες: Ηλεκτρική αντίσταση

Μετατρέπω Abs. μονάδες Να Ωμ. Νέα μετατροπή.

Abs. μονάδες
Αλλαγή
Ωμ Μετατρέπω
      Abs. μονάδες πίνακα μετατροπής
      Ωμ πίνακα μετατροπής
      Ωμ Να Abs. μονάδες
      Abs. μονάδες Να Ωμ, υπολογιστής online, μετατροπέας

Πίνακα μετατροπής από Abs. μονάδες Να Ωμ

Abs. μονάδες 1 5 10 25 50 100 250 500
Ωμ 376.73 1 883.650 3 767.300 9 418.250 18 836.500 37 673 94 182.500 188 365

Πίνακα μετατροπής από Ωμ Να Abs. μονάδες

Ωμ 1 000 5 000 10 000 25 000 50 000 100 000 250 000 500 000
Abs. μονάδες 2.654 13.272 26.544 66.361 132.721 265.442 663.605 1 327.210