Προσθήκη στα αγαπημένα
 
Αφαίρεση από τα αγαπημένα

Abs. μονάδες Να Microohm

1 Abs. μονάδες ισούται με 3.77 * 108 Microohm
1 Abs. μονάδες ισούται με 3.77 * 108 Microohm
1 Microohm ισούται με 2.65 * 10-9 Abs. μονάδες

Μέτρηση μονάδες: Ηλεκτρική αντίσταση

Μετατρέπω Abs. μονάδες Να Microohm. Νέα μετατροπή.

Abs. μονάδες
Αλλαγή
Microohm Μετατρέπω
      Abs. μονάδες πίνακα μετατροπής
      Microohm πίνακα μετατροπής
      Microohm Να Abs. μονάδες
      Abs. μονάδες Να Microohm, υπολογιστής online, μετατροπέας

Πίνακα μετατροπής από Abs. μονάδες Να Microohm

Abs. μονάδες 1 5 10 25 50 100 250 500
Microohm 3.77 * 108 1.88 * 109 3.77 * 109 9.42 * 109 1.88 * 1010 3.77 * 1010 9.42 * 1010 1.88 * 1011

Πίνακα μετατροπής από Microohm Να Abs. μονάδες

Microohm 10 * 108 5 * 109 10 * 109 2.5 * 1010 5 * 1010 10 * 1010 2.5 * 1011 5 * 1011
Abs. μονάδες 2.654 13.272 26.544 66.361 132.721 265.442 663.605 1 327.210