Μέτρηση μετατροπέας μονάδων

Μονάδες ηλεκτρική αντίσταση

Abs. μονάδες, υπολογιστής online, μετατροπέας πίνακα μετατροπής

Abs. μονάδες Να ECU της αντίστασης 4.19 * 10-10
Abs. μονάδες Να Megaohm 0.000377
Abs. μονάδες Να Microohm 3.77 * 108
Abs. μονάδες Να Planck αντίσταση 12.56636
Abs. μονάδες Να Statohm 4.19 * 10-10
Abs. μονάδες Να Volt ανά αμπέρ 376.73
Abs. μονάδες Να Αντίσταση κβαντισμένη Hall 0.014595
Abs. μονάδες Να Αντίστροφη siemens 376.73
Abs. μονάδες Να Μονάδα ηλεκτρομαγνητικού συστήματος 3.77 * 1011
Abs. μονάδες Να ΟΝΕ αντίστασης 3.77 * 1011
Abs. μονάδες Να Ωμ 376.73